ENTREVISTA E ENRIC PLÀ SOBRE LA PISCINA

ENTREVISTA A LA SER