Nou retràs en la construcció del col·legi Jaume I.

Barracones

Segons la Generalitat Valenciana, el retràs en la construcció del nou col·legi Jaume I és degut a que l'equip de la Conselleria que deu acabar el projecte pateix una minva de personal per jubilacions. És per això que des del mateix l'Ajuntament de Vinaròs assumirem els tràmits que puguem d'aquest pla d'infraestructures educatives i d'aquesta manera accelerar l'inici d'unes obres totalment irrenunciables per al poble de Vinaròs. Encara així, volem deixar palès la responsabilitat en aquest assumpte del govern autonòmic. Que no se'n obliden de les persones, en aquest cas dels xiquets i xiquetes de Vinaròs, que dia rere dia continuen estudiant en barracons.